Ağız kokusu hakkında

Ağız kokusu birçok sebebe bağlı olarak oluşabilmekte ve çoğu zaman oldukça rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman önlenmesi, basit tedbirlerle mümkün olmakta iken, kimi zaman giderilmesi kolay olmamaktadır.

Normal şartlarda ağzımızın içerisinde çok sayıda çeşitli bakteri mevcuttur. Bunların içerisinden çok az bir kısmı uçucu sülfür bileşikleri üreten bakterilerdir. İşte ağız kokusu ağızda bulanan bakterilerin ürettiği sülfür içerikli gazlarla ortaya çıkmaktadır.

Kahve, bakterilerin daha çabuk üreyebileceği asidik ortamı yaratması nedeni ile ağız kokusuna sebep olabilir.

Alkol kullanımı sonrası ağız kuruluğu ve dolayısıyla ağız kokusu ortaya çıkabilir.

Sigara doğrudan veya yol açtığı diş ve dişeti hastalıkları nedeni ile ağız kokusu sebebidir.

Daha hafif ve tedavisi daha kolay olan bu ağız kokusu nedenlerinden başka, patolojik nedenler dediğimiz daha şiddetli ve tedavisinde güçlükle karşılaşabilecek önemli bulduğumuz ağız kokusu nedenleri şunlardır:

Diş ve dişeti hastalıkları

- Dilin üst arka bölünmünde tat tomurcukları arasındaki birikintiler ve bunların üzerinde yer alan bakteriler.

- Tükürük salgılanmasında azalmaya sebep olan çeşitli durumlar (ağız boşluğunun kendi kendini temizleme mekanizmasını etkilerler).

- Bademcik dokusu üzerinde 'kript' adını verdiğimiz çukurlar. İçerisinde biriken yemek artıkları, epitel döküntülerin mevcudiyeti.

- Sindirim sistemi hastalıkları da ağız kokusu nedenlerinden biridir.

- Ösefageal reflü, onikiparmak bağırsağında darlık, mide fıtığı mevcudiyeti ağız kokusuna neden olabilir.

- Mide ülserine sebep olan 'Helicobacter pylori' de ağız kokusu yaratan bir etken olarak düşünülmektedir. Nefesteki kötü kokunun şiddeti, 'H. pyleri' pozitif olan hastalarda, negatif olan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur.

Bunların dışında ağız kokusuna sebep olabilecek genel sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

- Şeker hastalığı

- Kronik böbrek yetmezliği

- Hormonal rahatsızlıklar

- Bazı kan hastalıkları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !